เรียน EXCEL แบบฉบับเดชคัมภีร์ธรรมดา วันเดียวรู้เรื่อง EXCEL TRAINING COURSE, EXCEL ADVANCED ,รับสอน EXCEL,เรียน EXCEL,สอน EXCEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 12 คน
 สถิติเมื่อวาน 53 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
195 คน
3578 คน
190780 คน
เริ่มเมื่อ 2010-10-04


 VDO ที่เรามอบให้กับผู้สมัครเรียน Excel
In-House Training และ Public Training
คมชัดตัดต่อใหม่ ไม่มีวางจำหน่าย

Excel Intermediate  จำนวน 102 ไฟล์วิดีโอ 71 เรื่อง
สำหรับผู้สมัครเรียน Excel Intermediate

Excel Advanced  จำนวน 111 ไฟล์วิดีโอ 88 เรื่อง
สำหรับผู้สมัครเรียน Excel Advanced

รับชม VDO Excel บางส่วนที่นี่

Excel Intermediate
จำนวน102ไฟล์ --I-- 71 เรื่อง

1 Ø  Basic Formulas
3 Ø  การใช้ Cell Reference
1 Ø  การเปลี่ยน Format ของวันที่ให้อยู่ในรูปมาตรฐาน
1 Ø  การเปลี่ยน ปี พ.ศ ให้เป็นปี ค.ศ.
1 Ø  การเปรียบเทียบชุดข้อมูล แถวหรือคอลัมน์เดียวกัน
3 Ø  การใช้ Conditional Formatting
2 Ø  การใช้ Conditional Formatting กำหนดสีค่าที่น้อยกว่า หรือมากกว่า ค่าเฉลี่ย
1 Ø  การฝังสูตรลงไปใน Conditional Formatting ที่ต้องอ้างอิงเซลล์
4 Ø  การใช้ Conditional Formatting ที่มากกว่า หนึ่งเงื่อนไข
1 Ø  การใช้ Conditional Formatting ร่วมกับ Data Validation List
1 Ø  การใช้ Data Bar, Icon Sets ใน Conditional Formatting
6 Ø  หลักการพิจารณา ในการเขียนสูตรฝังลงไปใน Conditional Formatting
1 Ø  เทคนิคการการใช้คีย์บอร์ดแทนเม้าส์ในการลากคลุมพื้นที่จำนวนมากๆ
2 Ø  เทคนิคการ Copy เป็นชุด
4 Ø  เทคนิคการใช้ คีย์บอร์ด แทนเม้าส์ ในการ Copy ชุดข้อมูล
2 Ø  เทคนิคการใช้ Data - Sort
2 Ø  การใช้ Text to columns
1 Ø  การใช้ Text to columns แบบแยก แล้ว รวม
1 Ø  การใช้ UPPER, LOWER, PROPER
1 Ø  การใช้ Concatenate
1 Ø  การแปลงวันที่ ให้อยู่ในรูปเดือน
1 Ø  การใช้ F4 ในการทำซ้ำใน Format รูปในรูปแบบต่างๆ
1 Ø  การใช้ F5 ในการ Copy ค่าที่อยู่ด้านบนให้เติมเต็มช่องว่างด้านล่าง
1 Ø  การใช้ F5 หาตำแหน่งเซลล์ที่เป็นค่าว่าง
1 Ø  การใช้ F5 ลบแถวที่ว่าง
1 Ø  การใช้ F5 ลบคอลัมน์ ที่ว่าง
1 Ø  การใช้ F5  ช่วยในการ Copy เฉพาะส่วนที่ไม่ถูกซ่อน
1 Ø  การใช้ Filter ในการ Search
1 Ø  การใช้ Flash Fill
1 Ø  การใช้ FORMULARTEXT ( Excel 2013 ขึ้นไป)
1 Ø  เทคนิคการทำกราฟแบบ Dynamic
1 Ø  การสร้าง Hyperlink
1 Ø  การดึง Icon สำคัญที่ใช้บ่อยขึ้นมาใช้งาน
1 Ø  เทคนิคการแทรก แถวเว้นแถว 3000 แถวใน 10 วินาที
1 Ø  เทคนิคการแทรก 1 แถว เว้น 1 แถว 3000 แถวใน 10 วินาที
1 Ø  เทคนิคการลบเลขสลับแถว 3000 แถว ใน 10 วินาที
1 Ø  เทคนิคการลบแถว หรือลบตัวเลข แล้วค่าลำดับยังคงเดิม
1 Ø  เทคนิคการใช้ MAX ในการ Run Number
1 Ø  เทคนิคการ Move or Copy อย่างรวดเร็ว
1 Ø  เทคนิคการ Insert Worksheet อย่างรวดเร็ว
1 Ø  เทคนิคการลบ Worksheet จำนวนมากอย่างรวดเร็ว
1 Ø  การกำหนดค่า Password ในไฟล์ Excel (เปิดไฟล์ไม่ได้)
1 Ø  การกำหนดค่า Password ในไฟล์ Excel แบบ เปิดไฟล์ได้ แต่ เป็นแบบ Read only
1 Ø  เทคนิคการป้องการการ Unhide Worksheet โดยไม่ใช้ VBA.
2 Ø  การใช้ Range Name
1 Ø  การตั้งชื่อ Range Name โดยการใช้ Top row
1 Ø  การลบ Range Name
1 Ø  การลบค่าที่ซ้ำ ให้เหลือเพียง รายการเดียว - Remove Duplicate
1 Ø  การลบค่าที่ซ้ำ ให้เหลือเพียง รายการเดียว โดยการใช้ PivotTable
1 Ø  เทคนิคการเช็คค่าซ้ำ โดยการใช้ Conditional Formatting
1 Ø  เทคนิคการเช็คค่าซ้ำ โดยการใช้ COUNTIF
1 Ø  เทคนิคการเช็คค่าซ้ำ โดยการใช้ PivotTable
1 Ø  เทคนิคการ Replace โดยใช้ Ctrl + H
8 Ø  การใช้ Shortcut ที่สำคัญ 
5 Ø  การ Sort จากซ้ายไปขวา
1 Ø  เทคนิคการ Sort ชุดข้อมูล แล้วให้บางแถว อยู่ที่เดิม
1 Ø  การเปรียบเทียบ SUM, SUBTOTAL(9….) , SUBTOTAL(109,……)
1 Ø  การแปลงตัวเลข ในรูป Text ให้อยู่ในรูป Number
1 Ø  การใช้ Text to column ร่วมกับ LEN
1 Ø  เทคนิคการตรวจเช็คความถูกต้องของชุดข้อมูล 2 ชุด  ที่อยู่ในแนวสลับแกน
1 Ø  เทคนิคการสลับแกนชุดข้อมูล ที่มีจำนวนมากหลายๆชุด
1 Ø  การใช้ Data Validation
1 Ø  การแจ้งเตือน ใน Validation
1 Ø  การใช้จุด แทนโคล่อน ในการคีย์ช่วงของข้อมูล
1 Ø  การแปลงวันที่ให้อยู่ในรูปเดือน
1 Ø  การใช้ ฟังก์ชั่น DAY MONTH YEAR
1 Ø  การใช้ ฟังก์ชั่น DATE
1 Ø  การ SUM จากหลายๆ Worksheet
1 Ø  การ SUM ช่วงข้อมูลไม่เท่ากัน หลายๆชุดพร้อมกัน
1 Ø  การเรียงสลับข้อมูลแบบสุ่มอย่างรวดเร็ว
1 Ø  การแปลงค่าศูนย์ ให้เป็นเซลล์ว่าง

Excel Advanced
จำนวน111ไฟล์ --I-- 88 เรื่อง
1 Ø  การหาค่าเฉลี่ยโดยไม่นำเลขศูนย์ มาคิด
1 Ø  การใช้ Macro เบื้องต้น
1 Ø  ทำค่าที่ผิดในฐานข้อมูลให้ถูกแบบง่ายๆ ด้วย VLOOKUP
1 Ø  การใช้ฟังก์ชั่น COUNT ซ้อน VLOOKUP
4 Ø  การใช้ COUNTIF
1 Ø  การใช้ COUNTIF นับค่าที่ซ้ำ
1 Ø  COUNTIF ทั้ง 3 แบบ
1 Ø  การใช้ COUNTIF นับแล้วให้แสดงค่าที่แถวแรกของรายการที่ซ้ำกัน ข้อมูลติดกัน
1 Ø  การใช้ COUNTIF นับแล้วให้แสดงค่าที่แถวแรกของรายการที่ซ้ำกัน ข้อมูลไม่ติดกัน
1 Ø  การใช้ COUNTIF นับแล้วให้แสดงค่าที่แถวสุดท้ายของรายการที่ซ้ำกัน
1 Ø  การใช้ COUNTIF ช่วยในการลบข้อมูลซ้ำที่อยู่ด้านบน
3 Ø  การใช้ COUNTIFS นับรายงานที่มากกว่า หนึ่ง เงื่อนไข
1 Ø  การใช้ COUNTIF ร่วมกับ COUNTIFS
2 Ø  การเปรียบเทียบข้อมูลโดยการใช้ PivotTable
2 Ø  การเปรียบเทียบข้อมูลโดยการใช้ VLOOKUP
1 Ø  การใช้ DATEDIF
1 Ø  การใช้ IF(AND) สร้าง Gantt Chart
4 Ø  การใช้ HLOOKUP
1 Ø  การใช้ HLOOKUP สร้าง Dashboard
1 Ø  การอ่านฟังก์ชั่น IF ให้ถูกต้อง
1 Ø  การใช้ IF หา% ส่วนลด
1 Ø  การใช้ IF แสดงค่าที่ไม่ติดลบ
1 Ø  การใช้ IF ตามเงื่อนไขของยอดขาย
1 Ø  การใช้ IF บังคับตัวค่าหารที่เป็น 0
1 Ø  การใช้ IF ตัดเกรดแบบขั้นบันได
1 Ø  การใช้ IF ซ้อน IF
1 Ø  การใช้ IF แสดงค่าตามเงื่อนไข เลขคู่ เลขคี่
1 Ø  การใช้ VLOOKUP แทน IF แบบขั้นบันได
2 Ø  การใช้ IFERROR และ IF(ISERROR()
1 Ø  การใช้ IFERROR ซ้อน IFERROR
2 Ø  การหาค่าแรก หรือค่าสุดท้ายของชุดข้อมูล โดยอัตโนมัติ
1 Ø  การใช้ LEFT ,RIGHT, MID ในการตัดคำ
1 Ø  การเปรียบเทียบการใช้ MID กับ RIGHT
1 Ø  การแก้ไขตัวเลขในรูปแบบ Text ให้เป็น Number
1 Ø  การแก้ไขตัวเลขในรูปแบบ Text + Character ให้เป็น Number
1 Ø  การหายอดเงินของรายการที่ Over Duedate
1 Ø  การ LOOKUP ภาพมาแสดง ตาม List รายการที่เลือก
1 Ø  การใช้ PivotTable
1 Ø  การใช้ PivotTable หาค่าเฉลี่ยของราคา
1 Ø  การตั้งค่า Auto Refresh ใน PivotTable
1 Ø  การเปลี่ยนแหล่งข้อมูล ใน PivotTable
1 Ø  การกรุ๊ป ใน PivotTable
1 Ø  การเติมรายการจากฐานข้อมูลให้เต็มทุกแถวใน PivotTable ( Repeat item labels)
1 Ø  การ Remove Subtotal ใน PivotTable
1 Ø  การ Remove Grand Total ของแถว และคอลัมน์ ใน PivotTable
1 Ø  การ Sort ใน PivotTable
1 Ø  การ Format Cells ใน PivotTable
1 Ø  การสร้างกราฟใน PivotTable
1 Ø  การเปลี่ยนแหล่งข้อมูล ใน PivotTable
1 Ø  การเติม Field ว่างใน PivotTable ให้เต็มเหมือนข้อมูลดิบ ( Repeat item labels)
1 Ø  การใช้ RAND ในการสุ่มรายชื่อ
1 Ø  การสุ่มรายชื่อ โดยการใช้ร่วมกับ Macro
1 Ø  การสุ่มรายชื่อ โดยไม่สุ่มซ้ำกับชื่อที่สุ่มไว้แล้ว
1 Ø  การปัดเศษ ด้วยฟังก์ชั่น ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN
2 Ø  การแยกตัวเลขออกจากตัวอักขระ (Characters)
1 Ø  การแยกตัวเลขออกจากตัวอักขระ (Characters) โดยใช้วิธีการทาง Array
1 Ø  การหาค่าต่ำสุดของชุดข้อมูล โดยไม่นับเลข 0
1 Ø  การใช้ Data -> Subtotal หาผลรวม
6 Ø  การใช้ SUMIF
1 Ø  การใช้ SUMIF กับเงื่อนไขในลักษณะ ไม่เท่ากับ
1 Ø  การใช้ SUMIF กับเงื่อนไขในลักษณะ ไม่เท่ากับ ในรูปแบบ Text
1 Ø  การใช้ SUMIF กับเงื่อนไขในลักษณะ ไม่เท่ากับ จากการอ้างอิงเซลล์
1 Ø  การใช้ SUMIF หาผลลัพธ์ในแนว ROW
1 Ø  การใช้ SUMIF หาผลรวมข้ามคอลัมน์
1 Ø  การใช้ SUMIF หาผลรวมค่าที่มาก ลำดับ X แรก
1 Ø  การใช้ SUMIFS
1 Ø  การใช้ SUMIFS หาผลรวม ตามช่วงวันที่
2 Ø  การใช้ SUMIFS กรณีฐานข้อมูลอยู่สลับแกน
6 Ø  การใช้ VLOOKUP พื้นฐานอย่างง่าย
1 Ø  สะพานใน VLOOKUP
1 Ø  VLOOKUP ข้ามชีท
1 Ø  VLOOKUP ข้ามไฟล์
1 Ø  VLOOKUP เช็คค่าซ้ำ
1 Ø  VLOOKUP และ IFERROR
1 Ø  VLOOKUP - IFERROR และ VLOOKUP-IF(ISERROR)
1 Ø  เทคนิค VLOOKUP หลายๆคอลัมน์
1 Ø  เทคนิค VLOOKUP ที่มีค่าซ้ำ
1 Ø  เทคนิค VLOOKUP ข้อมุลมากกว่า 1 ชุด
1 Ø  VLOOKUP ชุดข้อมูลสลับแกน
1 Ø  เทคนิค VLOOKUP ข้อมูลสลับแกน ที่ชุดข้อมูลไม่เท่ากัน
1 Ø  เทคนิค VLOOKUP ข้อมูลสลับแกน ที่ชุดข้อมูลที่มีค่าซ้ำ
1 Ø  การใช้ INDEX และ MATCH แทน VLOOKUP หรือใช้เพื่อตัดข้อจำกัดของ VLOOKUP
             ที่ไม่สามารถอ่านค่า จากขวาไปซ้าย
1 Ø  เปรียบเทียบการใช้  VLOOKUP vs MATCH+INDEX
1 Ø  การป้องกันการคีย์ซ้ำ โดยการใช้ Data Validation
1 Ø  การเช็คการซ้ำกันของชุดข้อมูล โดยการใช้ COUNTIF
1 Ø  การเช็คการซ้ำกันของชุดข้อมูล โดยการใช้ VLOOKUP
1 Ø  การเช็คการซ้ำกันของชุดข้อมูล โดยการใช้ PivotTable
1 Ø  การสร้าง Multiple Data Validation List  --(Array Formula)

แมวใหญ่ อบรมและบรรยาย Excel มามากกว่า 200 องค์กร
www.bigcat9excel.com
Email : bigcat9excel@gmail.com
Tel : 083-246-6789

รับชม VDO Excel บางส่วนที่นี่

Copyright (c) 2006 by bigcat9excel.com ,Excel advance, Excel Training,Excel Training Course ,รับสอน Excel,เซียน Excel ,Excel ขั้นเทพ,อบรม Excel , Excel basic, Excel พื้นฐาน,Excel เบื้องต้น,Excel ขั้นสูง,สอน Excel ,เรียน Excel ,เก่ง Excel,หลักสูตร Excel 2003,2007,2010 , pivot table