เรียน EXCEL แบบฉบับเดชคัมภีร์ธรรมดา วันเดียวรู้เรื่อง EXCEL TRAINING COURSE, EXCEL ADVANCED ,รับสอน EXCEL,เรียน EXCEL,สอน EXCEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 6 คน
 สถิติเมื่อวาน 53 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
189 คน
3572 คน
190774 คน
เริ่มเมื่อ 2010-10-04


 สิ่งที่ท่านควรรู้ 

มีผู้เข้าอบรมจำนวนมาก คาดหวังที่จะได้เรียนรู้ ทุกสิ่งทุกอย่างของ MS.Excel 

ภายในเวลา 1 วัน สิ่งที่ท่านควรทราบก็คือว่า ความรู้ต่างๆในการใช้ MS. Excel

นั้น ไม่สามารถเรียนให้จบสิ้นภายในวันเดียวได้ สิ่งที่สำคัญคือ ในหลักสูตร เพียง 1 วัน

ท่านควรจะเรียนรู้อะไร เพื่อที่จะเกิดประโยชน์ ต่อท่านมากที่สุด 

เพื่อนำความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน MS.Excel ได้มากอย่างที่ควร

จะเป็นโดยคงเนื้อหาและ สิ่งที่จำเป็นไว้ให้มากที่สุด เนื่องจากเนื้อหาวิชา ในการใช้

MS.Excel มีมากมายหลายหลาก 


ก่อนจะมาถึงคำถาม ในแต่ละหลักสูตรควรสอนอะไร ควรถ่ายทอดอะไร 

ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ในเวลาที่จำกัด เราลองย้อนกลับมามองก่อนว่า

ความรู้เนื้อหาในการใช้ Excel นั้น แบ่งเป็นกลุ่มๆอย่างไรบ้าง ความรู้

รวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือ ในการใช้ Excel นั้น แม้จะมีหลากหลาย

แต่พอจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ได้ดังนี้ 

1.กลุ่ม Tool Bar หรือเครื่องมือต่างๆ ที่ Excel มีไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวก

2.ปุ่มเครื่องมือหรือ Icon ต่างๆ ที่ช่วยให้การใช้งานเป็นได้ง่ายและ สะดวกรวดเร็ว

3.สูตรหรือฟังก์ชั่นต่างๆ เพื่อใช้ในการคำนวณ หรือทำหน้าที่ต่างๆ ตามคุณสมบัติ 

ตามกฎ กติกา ของสูตรนั้นๆ 

4.ส่วนอื่นๆ ที่ไม่ได้จัดไว้ใน 3 กลุ่มแรก เช่น Shortcut ต่างๆ รวมไปถึงเทคนิค

ต่างๆ ที่ผู้ใช้ Excel ค้นพบขึ้นภายหลังเป็นต้น1. การใช้ Tool Bar หรือเครื่องมือต่างๆ 

ไล่เรียงกันไปตั้งแต่ การเปิด-ปิดไฟล์ , การ Save, การ Copy ,การย้าย(Cut)

การลบ Worksheet ,การลบแถว ,การเพิ่มแถว ,การลบคอลัมน์, การเพิ่มคอลัมน์ 

การย้าย Worksheet , การทำสำเนา Worksheet

การเพิ่ม Worksheet ,การตั้งชื่อกลุ่มเซลล์ ,การทำ Hyperlink

การแทรกรูปภาพลงไปใน Worksheet

การวางสิ่งที่ Copy มาแล้วแบบพิเศษ ( Paste Special) 

การจัดรูปแบบ (Format) , การจัดรูปแบบอย่างมีเงื่อนไข (Conditional Formatting) 

การจัดรูปแบบ (Format Cells) กลุ่มตัวเลข

การจัดรูปแบบ (Format Cells) กลุ่มข้อความ

การจัดรูปแบบ (Format Cells) กลุ่มวันที่ 

การจัดรูปแบบ (Format Cells) การจัดเรียงรูปแบบเซลล์ (Alignment)

การจัดรูปแบบ (Format Cells) ของตัวอักษร

การจัดรูปแบบ (Format Cells) ของเส้นตาราง

การจัดรูปแบบ (Format Cells) การทำพื้นสีของตาราง

การซ่อน Worksheet ,การป้องกัน Worksheet

การซ่อนสูตรเพื่อไม่ให้มองเห็นสูตรที่สร้างไว้ 

การจัดการฐานข้อมูลต่างๆ  เช่นการจัดเรียงข้อมูล( Sort) ,การกรองข้อมูล (Filter)

การค้นหาค่าเป้าหมาย (Goal Seek)

การทำตาราง Pivotable ,  การสร้าง Data Validation 

การจัดรูปแบบหน้าตาของ Worksheet การกำหนดจำนวน Sheet 

การปรับแต่งหน้าตาของ Worksheet ต่างๆ  

การป้องกันWorksheet ไม่ให้แก้ไขได้ หรือให้แก้ไขได้เพียงบางส่วน 

การใส่รหัสผ่านในการเปิดไฟล์ เป็นต้น 

การใช้ Pivotable Table และ PivotChart Report

การสร้างกราฟ (Chart / Graph)

การพิมพ์งาน (Print) 

การเซ็ตหน้ากระดาษในการปริ้นท์ , การเซ็ตพื้นที่ในการปริ้นท์ (Set Print Area)

การสร้างมาโคร (Macro)

ฯลฯ2.ปุ่มเครื่องมือหรือ Icon ต่างๆ ที่ช่วยให้การใช้งานเป็นได้ง่ายและ สะดวกรวดเร็ว

เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ Excel ได้เตรียมไว้ให้ผู้ใช้งานอย่างมากมาย 

ปุ่มหรือ Icon ที่ใช้บ่อยๆ ที่น่าใช้ เช่น Delete Rows  /Deletes Columns 

/ Insert Rows / Insert Columns/Sort / Print / Set Print Area /AutoSum

/Open / Save /New รวมไปถึงปุ่มหรือ Icon ที่ใช้จัดรูปแบบ หรือ Format ต่างๆ

และเครื่องมือที่ Excelเตรียมไว้ให้ใช้งานตามแต่ละประเภท เป็นต้น3.สูตรหรือฟังก์ชั่นต่างๆ เพื่อใช้ในการคำนวณ 

หรือทำหน้าที่ต่างๆ ตามคุณสมบัติตามกฎ กติกา ของสูตรนั้นๆ 

สูตรหรือฟังก์ชั่นต่างๆ ใน Excel นั้นมีมากมายให้เลือกใช้เพื่อความเหมาะสม

ตามรูปแบบชนิดของงาน โดยหลักแล้ว สูตรต่างๆ หรือฟังก์ชั่นต่างๆ จะใช้คำนวณ

และสามารถใช้สูตรร่วมกันได้โดยการซ้อนสูตรต่างๆ ลงไปด้วยกันได้ 

เพื่อการประมวลผลและ การช่วยให้การใช้สูตร กระชับขึ้น โดยไม่ต้องเขียนสูตรขึ้นมา

หลายๆ แถว หรือหลายๆ คอลัมน์ 


สูตรต่างๆ ที่จำเป็นและพบบ่อย ใช้งานบ่อยๆ เช่น 

SUM() / AVERAGE() 

MIN() /MAX()

COUNT() /COUNTA()

COUNTIF() / SUMIF()

IF() 

VLOOKUP() / HLOOKUP() 

LEFT(),RIGHT(),MID()

FIND(),SEARCH(),LEN()

REPLACE()

RANK() 

LARGE() ,SMALL()

ISBLANK() , ISTEXT(),ISNUMBER() ,ISERROR()

MATCH() , INDEX()

ROW() , COLUMN()

MOD()

PROPER(),LOWER(),UPPER()

TRIM()

SUBSTITUTE()

ROUND() / ROUNDUP() / ROUNDDOWN()

CEILING() / FLOOR() 

ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ วันที่และเวลา (Date & Time)

การใช้ ARRAY และ กล ARRAY 


4.Shortcut ต่างๆ รวมไปถึงเทคนิคต่างๆ ที่ผู้ใช้ Excel ค้นพบขึ้นภายหลัง

Shortcut หมายถึงการใช้แป้นพิมพ์หรือแป้นคีย์บอร์ด ในการทำงานเพื่อช่วยให้การทำงาน

บน Excel เกิดความรวดเร็วขึ้น มีผู้ใช้งาน Excel อีกจำนวนมาก ที่ไม่นิยมใช้ Shortcut

เนื่องจากคิดว่า  Shortcut มีมากและไม่จำเป็น แม้ว่า Shortcut ใน Excel นั้นจะมีมาก

และไม่สามารถจะจดจำได้ทั้งหมด แต่ Shortcut ที่สำคัญและจำเป็น

และน่านำไปใช้งานนั้นกลับมีอยู่เพียงไม่กี่ Shortcut เท่านั้น 

ขอแนะนำ Shortcut ที่สำคัญและใช้บ่อยๆ ดังนี้

Ctrl + C ใช้เมื่อต้องการ  ทำสำเนา (Copy)

Ctrl + X ใช้เมื่อต้องการ  ย้าย (Cut)

Ctrl + S ใช้เมื่อต้องการ  บันทึก (Save)

Ctrl + Z ใช้เมื่อต้องการ  ทำย้อนกลับ(Undo)

Ctrl + A ใช้เมื่อต้องการ  เลือกพื้นที่ทั้งหมดของ Worksheet (All Space)

Ctrl + N ใช้เมื่อต้องการ  สร้างไฟล์ใหม่ (New)

Ctrl + F ใช้เมื่อต้องการ  หาสิ่งที่ต้องการ (Edit Find)

Ctrl + H ใช้เมื่อต้องการ  แทนที่ ( Edit Repalce)

เทคนิคการใช้  / หรือ Alt ในการช่วยให้เข้าถึง Menu ต่างๆอย่างรวดเร็ว 

การใช้ / หรือ Alt เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ ท่านจะสามารถใช้ Menu Bar ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วจริงๆ 


ยังมีเทคนิคการใช้แป้นพิมพ์ แทน mouse ในการลากคลุมพื้นที่ในตารางอย่างรวดเร็ว 

ที่จะช่วยให้การทำงานบน Excel ง่ายขึ้นจนท่านต้องประหลาดใจ 

ผู้คนส่วนใหญ่เสียเวลามากเกินไป ในการใช้ mouse ลากคลุมพื้นที่ในตาราง Excel และ

หากต้องลากคลุมพื้นที่มากๆ เป็นร้อยๆพันๆบรรทัด บางครั้งอาจจะเป็นหมื่นๆ บรรทัด 

การลากคลุมก็มักจะขาดๆเกินๆ ไม่ตรงตามบรรทัดที่ท่านต้องการ 

 

การใช้แป้นพิมพ์ แทน mouse ในการลากคลุมพื้นที่ พันๆ หมื่นๆบรรทัด สามารถทำได้ใน

เวลาไม่เกิน 3 วินาทีเทคนิคเหล่านี้ ไม่ได้ซับซ้อนหรือยุ่งยากแต่อย่างใด เพียงแต่ท่านยัง

ไม่ทราบเทคนิค นี้เท่านั้นเอง 


การใช้ Shortcut ช่วงแรกๆนั้นอาจจะรู้สึกว่าฝืนและเกิดการติดขัด ด้วยเพราะท่านไม่

คุ้นเคย แต่หากอดทนใช้ Shortcut เหล่านี้ไปสักพัก ไม่เกิน 2-3 วันสำหรับผู้ที่ใช้ Excel 

ในการทำงานประจำ เพียงท่าน เลือกใช้ Shortcut อย่างเหมาะสม


เพียงไม่กี่ Shortcut เป็นประจำจนเป็นเรื่องปกตินั้นจะช่วยให้การทำงาน ด้วย Excel

ของท่านเพิ่มประสิทธิภาพและ ความรวดเร็ว ขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ และสิ่งที่จะตามมาคือท่านจะ

ชื่นชอบการใช้ Shortcut ด้วยตัวท่านเอง 


เทคนิคเหล่านี้สามารถใช้ได้ทั้งใน MS.Excel 2003 / 2007 /2010 / 2013

เราคาดหวังในสิ่งที่ท่านจะได้รับหลังการอบรมคือ 

ความมั่นใจในการใช้งาน Excel ที่เพิ่มมากขึ้น 

การใช้งาน Excel ได้รวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้อง ด้วยเทคนิคง่ายๆที่สามารถนำไปใช้งาน ได้จริงๆ

สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด ความรู้ที่สูงยิ่งๆขึ้นไปได้ด้วยตัวท่านเอง 


เร็ว แม่นยำ ถูกต้อง และมั่นใจในการใช้งาน MS. Excel ได้ด้วยตัวท่านเอง

คือสิ่งที่เราปรารถนาให้ท่านเป็นเช่นนั้น !


ขอบคุณที่ไว้วางใจในหลักสูตรของเราด้วยดีตลอดมา 

Bigcat9

www.bigcat9excel.com

E-mail : bigcat9excel@gmail.com

โทร 083-246-6789Copyright (c) 2006 by bigcat9excel.com ,Excel advance, Excel Training,Excel Training Course ,รับสอน Excel,เซียน Excel ,Excel ขั้นเทพ,อบรม Excel , Excel basic, Excel พื้นฐาน,Excel เบื้องต้น,Excel ขั้นสูง,สอน Excel ,เรียน Excel ,เก่ง Excel,หลักสูตร Excel 2003,2007,2010 , pivot table